För att det dröjer 150 år innan hemarbetet är jämställt, om dagens utveckling fortsätter

För att kvinnor tar ut två tredjedelar av VAB-dagarna 

För att med dagens utveckling blir föräldraförsäkringen jämställd först år 2040

För att 90 procent av cheferna i reklambranschen är män

För att med dagens utveckling kommer det ta 30 år innan bolagsstyrelserna är jämställda

För att 76 procent av de som porträtteras som huvudpersoner i media är män

För att av vuxna som väljer hemarbete före lönearbete är 95 procent kvinnor

För att endast en tredjedel av världens länder har fri abort

För att Sverige aldrig har haft en kvinnlig statsminister 

För att endast två av nio partiledare är kvinnor

För att cirka 17 kvinnor mördas varje år av en närstående

För att var femte kvinna någon gång har utsatts för allvarligt sexuellt våld

För att mer än var femte kvinna i åldern 16-29 har haft självmordstankar

För att kvinnor tjänar 73 procent av mäns lön om en räknar med deltidsarbete

För att kvinnor under sitt liv tjänar 3,6 miljoner kronor mindre än män

För att reklam får 9 av 10 tjejer att må dåligt över sitt utseende

För att varannan tjej i årskurs nio tycker att de borde gå ner i vikt

För att kvinnor drabbas hårdare av belastningsskador i arbetslivet

För att kvinnor utför sju veckor mer obetalt hemarbete per år jämfört med män

För att hälften av alla flickor någon gång har blivit utsatta för sexuella trakasserier i skolan

För att 36 000 våldtäkter begås varje år, knappt 200 leder till fällande dom

För att var tredje ung kvinna mår psykiskt dåligt

För att var tredje kvinna lider av ätstörningar